ØKONOMI

Her kan du få en genial flergenerationsejendom eller et økologisk arbejdsfællesskab.  Og hvad koster det så, at realisere drømmen om paradis på landet?  jamen, det er sikkert meget mindre, end du tror.

Samlet pris for jord og bygninger 2.400.000/150.000.

Sammen med ejendommen, overtager man også prioritetsgælden, som koster ca 12.000 pr md.  Samlet månedlig ydelse excl forbrug men inklusiv afdrag på gæld er ca 14.000.  Der er redegjort for gæld nedenfor. 

Hvadenten man er alene eller i en investeringsgruppe er både anskaffelsessummen og de faste månedlige udgifter til en ejendom med så mange muligheder til at overse.  

Så kan man jo skabe arbejdspladser og indtjening på sin bolig.  Man kan også vælge bare at bo og fx  dyrke sin egen mad.  En person med landbrugsuddannelse kan vælge at planlægge et godt forretningskoncept uden at risikere en formue.

Hvis man er en gruppe "Frilands-pionerer", som vil bygge eksperimenterende og bæredygtigt, kan man som i Friland vælge at bo i skurvogne, mens man bygger og fortsat får lejeindtgter fra de tre boliger.

Nogen har foreslået en 5-årig lejeaftale med forkøbsret.  Det kan vi sikkert også finde ud af.  Kom med et forslag, og vi regner på det.

 Prioritetsgæld

Lån DLR 68  restgæld  2.043973  (afdrag 12.000 pr md)

Prioritetsgæld  75.000

Bankgæld           250.000  (renter 3.200 pr md)

I alt 2.368.973

 

Indtægter  (år 2018 245.000)

Lejeindt Stuehus & beboet staldbygn. 192.000  (2018)

Landbrug 85.000 i 2017, 53.000 i 2018 (tørkeåret)

økotilskud ca 20.000

 ialt 2018 kr 238.000

 

Udgifter  (år)

Forsikring 11.500

E-skat  17.986

Varme (naturgas) 26.000* lidt højt pgs byggeri.  Der kommer en bedre måling

El og vand (inkl landbruget)  45.000*  lidt højt pga dyrehold. Der kommer en bedre måling

ialt kr 100.486

bemærk:  Der er blå tal på bundlinjen

 

Ejes i PALISAX APS cvr 14078681

Anpartshaver Liz Tømming 100%

 

 ADVOKATRÅDGIVNING

 Hvad vi end gør, så skal der en advokat på for at sikre både jer og mig.  Der er desuden en masse regler ifbm erhvervelse af landejendomme.  Hvis I er en investeringsgruppe fx af landmænd/økokollektivister, så vil jeg foreslå en advokat, der er specialist i kollektive ejerforhold.  Han heddeer:

Adv Vollschack tel 33445566